Notatki koshia

plik doc

Filozofia pojęcia

HEDONISTA ARYSTYP STOIC Y OPSYMISTA EPIKUREJCZYCY ataraksja Nihilizm AGNOSTYCYZM SCEPTYCYZM DAJMONI
DAJMONI - filoz. staroż. - ostrzegawczy głos wewnętrzny (głos bóstwa, demona); sumienie. Etymologia grecka 'istota boska; duch opiekuńczy, bóstwo, bóg; demon. Prototyp sumienia. Odzywa się w momencie, gdy wiedząc, że coś jest złe nadal to czynimy. SCEPTYCYZM- jest to wątpienie w możliwość poznania prawdy i dobra. W ogólności skłonność do wątpienia w to, co inni uważają za pewn...

plik rtf

Pedagogika, podział

Pedagogika, jej podział, społeczne funkcje ped, subdyscypliny, podstawowe pojęcia pedagogiki.
1) CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA NAUKI: Nauka potocznie to ludzka wiedza o przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, społeczeństwie zjawiskach i prawidłowościach rozwoju rzeczywistości, o sposobach badania i przekształcania otaczającego nas świata, ujęta w systemie należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez. Nauka to usystematyzowana wiedza przedstawiona w formie twierdzeń. Jest ona dziedziną społecznej...