jamniczka
Medyczny / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki jamniczka

plik odt

o lekach -dla pielegniarek

leki domiesniowe ,dozylne ,doustne dawki lekow oblicznie dawek
PODSTAWY PIELEGNIASTWA SKRYPT. CZESC I. Leki. Dawka – ilość leku przeznaczona do wprowadzenia do organizmu; rozróżnia się dawkę jednorazową i dawkę dobową; dawka dobowa może być podana jednorazowo lub podawana w częściach, np. co 4, 6, 8, 12 godz. Dawkę leku określa się w systemie gramowym, np.: 1 g , 10 mg = 1/100 g, 1 mg = 1/1000 g; Dawkę leku dla dziecka określa się w ilości przeliczonej na kilogram masy...

plik doc

ważne info o serotoninie i układach grupowych

takie potrzebne na fizjologie ..... mycie rąk higieniczne - metoda ayylife
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez G.A.J. Ayliff?a, zatwierdzona przez CEN. INSTRUKCJA MYCIA RĄK Ręce spłukać pod bieżącą wodą, z dozownika pobrać porcję mydła i zgodnie z podaną poniżej techniką myć przez około 30 sekund. Spłukać ręce ciepłą wodą Ręce osuszyć ręcznikiem jednorazowym papierowym lub suszarką. Zuż...