joaaskaaa Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Pedagogika / Wczesnoszkolna i przedszkolna / 2007

Notatki joaaskaaa

plik doc

Sofiści

Przydatny materiał na temat sofistów.
SOFIŚCI Pierwsi dali wyraz nowym poglądom, nie byli filozofami z zawodu, ale nauczycielami i wychowawcami, przygotowującymi do życia publicznego. Wydatną rolę zaczęli odgrywać, gdy w wychowaniu jęto kłaść nacisk na wykształcenie, a nie na tężyznę duchową i fizyczną. Sofiści uczyli nie tylko młodzież, ale i dorosłych. Uczyli ich mówić i działać. Zawód ich wymagał, aby byli ludźmi współczesnymi, aby uczyli zgodnie z duchem czasu. Arystokratyczne społecze...

plik doc

Arystoteles i jego poglądy

Najważniejsze założenia Arystotelesa, materiały zaczerpnięte z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\", przejrzyste, napewno się przydadzą.
ARYSTOTELES Jego system unikał jednostronności i skrajności doktryn materialistycznych i sensualistycznych, jak idealistycznych i racjonalistycznych. Jego obraz świata był złożony, zawierał składniki idealne i materialne, tak samo złożone było pojęcie poznania. Dziedziną nauki wedle, której modelował swe pojęcia filozoficzne była biologia; mówiąc o byc...

plik doc

Tomasz z Akwinu i jego poglądy

Najważniejsze założenia Tomasza z Akwinu. Materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\". Czytelne notatki, napewno się przydadzą.
Św. Tomasz z Akwinu (1225- 1274) Jego filozofia wzorowała się na jego poprzedniku Arystotelesie. Przejął od Arystotelesa teorie poznania, przyczynowego poznania, pojecie aktu itp. Udowodnił, że filozofia Arystotelesa jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Tomasz oddzielił wiarą od wiedzy, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Tomasz twierdził,...

plik doc

Platon i jego poglądy

Najważniejsze założenia Platona, materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia filozofi\". Przydatne informacje.
PLATON Synteza Filozoficzna (dzieło Platona) wyszła z nowej orientacji humanistycznej; w idei i duchu widziała osnowę bytu, była systemem idealistycznym. Orientacja Platona była podwójna: etyczna i matematyczna. Poglądy: NAUKA O IDEACH:       Nowy rodzaj bytu Platon był realistą, uważał, że jeśli pojęcia zawierają wiedzę, to muszą mieć jakiś przedmiot...

plik doc

Sokrates i jego poglądy

Najważniejsze poglądy Sokratesa, informacje zaczerpnięte z \"Historia Filozofi\" W. Tatarkiewicz. Bardzo pomocniczne notatki.
SOKRATES Wbrew relatywizmowi Sofistów usiłował odnaleźć powszechne zasady poznania i działania. Poświęcił się działalności nauczycielskiej, uczył bezinteresownie. Uczył ludzi cnoty, inaczej mówiąc rozumu, aby przez to doprowadzić do cnoty. Ogół ludzi widział w nim dziwaka. Uważano, że jego działalność jest szkodliwa. POGLĄDY: Zajmował się tylko człowiekiem. Inter...