bystrajola BWSU W ŻYWCU
pielęgniarstwo / pielęgniarstwo / 2007

pielęgniarka

Notatki bystrajola

plik docx

diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych

diagnoza piel.-miażdżyca kończyn dolnych

Diagnoza pielęgniarska u chorej  z miażdżycą kończyn dolnych