Notatki jacekzas

plik doc

Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy w wybranym zakładzie przemysłowym.


Pyt. 4 Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy w wybranym zakładzie przemysłowym. Ocena ryzyka zawodowego jest procesem, w którym są identyfikowane zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Następnie szacowane jest ryzyko wynikające z podejmowana decyzja o możliwości zaakceptowania tego ryzyka lub konieczności przeprowadzenia działań prowadzących do jego ograniczenia. W procesie tym wyróżnia się często dwa etapy: I etap: analiza ryzyka zawodowego, która obejmuje identyfikow...