kiss_me_sweet6
Humanistyczny / pedagogika / 1950

Notatki kiss_me_sweet6

plik odt

Umiejętności wychowawcze.odtW literaturze psychologicznej i pedagogicznej problem osobowości nauczyciela zajmuje wiele miejsca.
Jest to związane z tym, że zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym najpełniej znajduje wyraz osobowość człowieka.
J.W. Dawid w słynnej rozprawie
„O duszy Nauczycielstwa
” przedstawił koncepcję idealnego obrazu nauczyciela, i jego cechę określaną jako ”miło"...

plik odt

cechy osobościowe nauczycielaW literaturze psychologicznej i pedagogicznej problem osobowości nauczyciela zajmuje wiele miejsca.
Jest to związane z tym, że zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym najpełniej znajduje wyraz osobowość człowieka.
J.W. Dawid w słynnej rozprawie
„O duszy Nauczycielstwa
” przedstawił koncepcję idealnego obrazu nauczyciela, i jego cechę określaną jako ”miło"...