kamila0302
Pielęgniarstwo / 1950

Notatki kamila0302

plik docx

Sokrates, bibliografia

Plik zawiera bibliografie Sokratesa.

Sokrates to grecki filozof, urodzony w 469 r. p.n.e. w Atenach. Bardzo był związany ze swoim miastem, w którym też w 399 r. p.n.e. tragicznie umarł. Właściwie całe życie tam spędził z wyjątkiem wypraw wojennych na których jako żołnierz dawał dowody odwagi oraz nieprzeciętnej postawy wobec zagrożenia. Prowadził życie nauczyciela, lecz inne niż to, które p...