Notatki gregoryx

plik docx

Zakażenia szpitalne

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac

Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią


?PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA ZE SCHIZOFRENIĄ? PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH Z PRZEDMIOTU PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE POD KIERUNKIEM PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA ŻE SCHIZOFRENIĄ. KLINIKA Schizofrenia, z pewnego punktu widzenia, może być uważana za najważniejszą chorobę psychiki i największe wyzwanie psychiatrii. Jest tak z kilku powodów. Kliniczne konsekwencje tej chor...