Notatki lula

plik odt

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chirurgii Klatki Piersiowej

K. K., lat 68, przyjęty na OAiIT Chirgii Klatki Piersiowej po zabiegu przeszczepu płuc w 3 dobie, u którego wdała się infekcja po wdrożeniu leków imunosupresyjnych. Pacjent zaintubowany, podłączony do respiratora. Na bloku operacyjnym pacjentowi założono cewniki Foley’a do pęcherza moczowego, cewnik centralnym do żyły podobojczykowej a także kaniulę tętniczą do tętnicy promieniowej. Pacjent w stanie analgosedacji. U chorego występują zaburzenia termoregulacji, zaburzenia rytmu serca oraz spadki...