Kontakt
Opiekuńcza z resocjalizacja / 2010

Notatki Kontakt

plik doc

Mini Słownik Geografia

Podstawowe pojęcia z geografi do przygotowania na maturę ;)
abrazja erozyjna (niszcząca) działalność fal morskich wskutek ich uderzania o brzeg i ścierania niesionym materiałem skalnym. anekumena obszar niezamieszkany i niewykorzystywany gospodarczo (np. Antarktyda, środkowa Grenlandia, fragmenty Sahary). atmosfera ziemska powłoka otaczająca Ziemię, będąca mieszaniną gazów i aerozoli zwanych powietrzem. Umownie przyjmuje się, że jej górna granica sięga do wysokości ok. 1500 km nad po...

plik doc

Izabela Francuska

Kim była i kiedyżyła i czym się zajmowała Izabela Francuska
Izabela Francuska, błogosławiona Izabela, franc. Isabelle de France (ur. w marcu 1225, zm. 23 lutego 1270 w Longchamp w Paryżu) – córka króla Francji Ludwika VIII, dziewica, błogosławiona Kościoła katolickiego. Biografia Izabela urodziła się w 1225 roku we francuskiej królewskiej rodzinie. Na zamku otrzymała surowe wychowanie, a także zamiłowanie do modlitwy i życia w czystości. Już od najmłodszych lat pragnęła życia zakonnego. K...

plik doc

Litania pokory

Litania Pokory.
Litania pokory Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Od pragnienie bycia poważanym, które nie jest powiększaniem chwały Bożej - Broń nas, o Jezu! Od pragnienia bycia kochanym, które nie jest skierowane ku wzajemnej miłości. - Broń n...

plik doc

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.   Jutrznia Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Hymn Zawitaj...

plik doc

Andrew Taylor Still (1828-1917) – lekarz, buntownik, wizjoner

Kim był i czym się zajmował Andrew Taylor Still (1828-1917).
Andrew Taylor Still (1828-1917) – lekarz, buntownik, wizjoner A.T. Still przyszedł na świat w 1828 roku w rodzinie pastora kościoła metodystycznego, jednocześnie rolnika i lekarza. Ojciec zaszczepił mu ciekawość świata, nauczył obserwować przyrodę i mechanizmy adaptacyjne zwierząt w ich naturalnym otoczeniu, ale nade wszystko umiłowanie prawdy i wolności. W życiu Stilla wydarzyło się coś, co na zawsze go zmieniło i co stało się...

plik doc

Osteopatia

Czym zajmuje się Osteopatia.
Osteopatia (zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej) jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przyw...

plik doc

RACHUNEK SUMIENIA

Przygotowanie do spowiedzi dla młodych i nie tylko ;)
Rachunek sumienia I. WYPAŚĆ DOBRZE? 1. Jesteś smutny: Czy dopuściłeś do siebie prawdę, - nie tylko o innych, ale też o sobie, - nie tylko chwalebną, ale też niechlubną, - nie tylko w ukryciu, ale też publicznie… albo chciałeś raczej wypaść dobrze wobec pewnych ludzi…? 2. Jesteś przygnębiony: Czy byłeś chętny do służby, - nie tylko w rodzinie, ale też wobec obcych, - nie tylko dopóki to przyjemne, ale też w kłopotach, - nie...

plik doc

Angielski II

Ankielski słówka z tłumaczeniem
I've been lucky enough - miałem dużo szczęścia. What did you do? - co zrobiłeś? was studing - studiowałem stressful - stresujacy exhausting - wyczerpujący cut down on -obniźyć did where you doing - a gdzie ty pracujesz/robisz was watching - oglądałem I'd been out - byłem z too - zbyt, również on the other hand - z drugiej strony isn't it - nie jest to did you - zrobiłeś/skończyłeś split up - podzielone, rozdzielać się falling out - wypaść,...

plik doc

Angielski I

Angielski słówka i zastosowanie ich w zdaniu. Znaczenie słówek podkreślonych pochyloną czcionką w Angielski II
A: I`ve been lucky enough to play in a band. B: Really? When did you do that? A: When I was studing in the USE. A: Life is so stressful nowadays. B: I know, it`s exhausting. Perhaps we should cut down on our keep - fit programme. A: What were you doing at ten o`clock last night, Mr Smith? B: I was watching TV. I`d been out with my friends. A:  It`s good to have pen - fri...

plik doc

Psychologia ogólna

Notatki na psychologie ogólna.
Psychologia Ogólna PSYCHOLOGIA – bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi ), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne – środowiskowe + wewnętrzne – osobowościowe ), które tym zachowaniem kierują. Zachowanie jest warunkowe i przez czynniki środowiskowe ( nabyte ) i genetyczne ( wrodzone ) oraz poprzez interakcje tych czynników. Psycholodzy ustalają pewne założenia co do postrzegania z świata. Zakładają, że:       pewne zdarzenia się powt...

plik doc

Angielski. Podstawowe informacje.

Angielski. Czasy podstawowe.
PRZEDIMEK THE Przedimek THE używamy przed:       nazwami rzek, mórz i oceanów       nazwami pasm górskich       nazwami grup wysp       nazwami iektórych pństw jeśli:       *nazwa zawiera rzeczownik pospolity *nazwa ma forme liczby mnogiej       uzywamy mówiąc o kimś lub o czumś poraz pierwsz lub kolejny i gdy rozmóca orientuje się o co chodzi Przedimka THE...

plik doc

socjometria

Opis badań socjometrycznych. Opracowanie.
SOCJOMETRIA       Definicja socjometrii.       Charakterystyka technik socjometrycznych.       Rodzaje technik socjometrycznych.       Planowanie badań socjometrycznych.       Sposób przeprowadzania i analiza wyników badań socjometrycznych.       Socjometria Technika socjometryczna została zapoczątkowana przez amerykańskiego lekarza, psychiatr...

plik doc

Rozwój chemi na przestrzeni wieków

Wybrani chemicy i ich odkrycia.
*Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyczka, chemiczka, dwukrotna noblistka. Większość życia spędziła we Francji, tam też studiowała (na ziemiach polskich w XIX w. kobiety nie mogły studiować, a i we Francji było to rzadkością następnie rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości...

plik doc

Atyzm

Autyzm. Opracowanie.
Autyzm I. Charakterystyka Autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Autyzm wchodzi w skład Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD). Należą do niego : Autyzm dziecięcy Zespół Aspergera Autyzm głęboki Przyczyny autyzmu       Genetyczne       Wiek ojca – powyżej 40 lat zwiększa się ryzyko powstania autyzmu       Urazy około płodowe       Uszkodzenia Ce...

plik doc

Dr Żmijeswska Pedagogika II rok


      Ustosunkuj się do następującej wypowiedzi: "Psychologia rozwoju człowieka jest takim działaniem psychologii, który zajmuje się rozwojem dzieci i młodzieży" Psychologia rozwoju człowieka zajmuje się rozwojem człowieka od narodzin aż do śmierci. Rozwój, psychologia rozwojowa- jeden z teoretycznych działów psychologii. Przedmiotem psychologi jest główne zachowanie człowieka i procesy psychiczne. Początkowo psychologia rozwoju przewidywała, że zmiany w zachowaniu i proc...

plik doc

Rozmówki angielsko-polskie


Rozmówki angielskie *Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś); - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry goodbye - do widzenia good evening - dobry wieczór good night - dobranoc hi, hello - cześć (nieformalne przywitanie) bye, see you - cześć (nieformalne pożegnanie) see you later - do zobaczenia excuse me - przepraszam (zaczepiając kogoś) I'm sorry - przepraszam, przykro mi free of c...

plik doc

Oświata w Polsce


System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Struktura oświaty. Działalność i organizacja systemu określone są w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. W roku 1999 wpro...

plik doc

Struktura kształcenia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej


Zarzycki Arkadiusz       Struktura kształcenia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. System oświatowy w Polsce obejmuje:       przedszkole       szkoły podstawowe       gimnazjum       szkoły ponadgimnazjalne       szkoły wyższe Przedszkole jest to instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci wieku od 3 do 6 roku życia. "Zerówka" (ostatni rok przedszkola przygotowujący do nauki podsta...

plik doc

Magnifikat


MAGNIFICAT Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego, Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, którego moc przedziwna, święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,...

plik doc

Psychologia


PSYCHOLOGIA dr Anna Żmijewska       Czy psychologia jest nauką o duszy? Słowo psychologia rozbija się na dwa słowa psycho- dusza i logos- słowo, wnioskując psychologia oznacza „naukę o duszy”. Zajmuje się zbadaniem zewnętrznego zachowania człowieka. Jednak, aby zbudować to zachowanie trzeba wniknąć w głąb duszy człowieka. Wszystko co ludzie wyrażają na zewnątrz ma swoje podstawy wewnątrz. Jeśli coś się dzieje w środowisku wewnętrznym to dzije się także wewnątrz człowieka....

plik odt

Historia wychowania

Pytania i odpowiedzi z historii i wychowania.
Mistycyzm-obcowanie z Bogiem jest jedynym środkiem poznania prawdy -Droga do poznania przez mistycyzm , zasłużyć miłością i pokorą na łaskę prawdy przez pogłębianie i podniesienie życia duchowego. -Stopnie poznania 1>szczyt pokory-poznanie własnej nędzy 2>przez zrozumienie własnej nędzy rozumiemy i współczujemy nędzy bliźnich 3>ciepriąc nad swoją i bliźnich duszą osiągamy oczyszczenie 4>Ekstaza-wyrwanie się z ciała i upodobnienie...