zin Politechnika Poznańska
Informatyka i Zarządzanie / Informatyka / 2006

Notatki zin

plik doc

Finanse - ściąga - WSKIZ

Finanse - ściąga - WSKIZ
Produkcja: GRUPA A2 Rip do mini: DeMark 1.Przedmiot finansów przedsiębiorstw 2.Spółki prawa handlowego a inne formy działalności gospodarczej 3.Zarządzanie finansami 4.Zarządzanie finansami składa się z: 5.W ramach decyzji inwestycyjnych (dotyczących aktywów firmy) możliwe są następujące posunięcia: 6.W ramach decyzji finansowych (dotyczących pasywów firmy) wyróżnić można następujące: 7.Cel zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz sposo...

plik doc

Robotyka - wykłady - WSKIZ

Robotyka - wykłady - WSKIZ
WYKŁAD 1 24.02.2004 sterowanie - celowe wpłynięcie na przebieg procesów cybernetyka - nauka o sterowaniu (Norbert Winnier) automatyka to cybernetyka techniczna automatyzacja - wyzwolenie człowieka od problemów sterowania, kierowania itp. (bez udziału człowieka lub ograniczeniu go w kierowaniu częścią automatyki jest sterowanie komputerowe Automatyka jest to dział nauki i techniki zajmującej się teorią i praktyczną realizacją sterowania obiektami tec...

plik pdf

Zagadnienia dyplomowe - PWSZ Legnica [2006] - Informatyka

Opisane zagadnienia dyplomowe z Informatyki (E-business i techniki internetowe) - PWSZ Legnica [2006]
1. Wskaźniki w języku C: deklarowanie, inicjowanie, wykorzystanie, typy, arytmetyka Definicja wskaźników. Wskaźnik jest zmienną, która zawiera adres (wskazanie) początku dowolnego obszaru w pamięci komputera,(np. może być to adres obszaru danych lub adres kodu programu) Ogólna postać definicji wskaźnika: typ_danych* identyfikator wskaźnika; Najczęściej używane są wskaźniki zawierające adr...

plik doc

Podstawy Transmisji Danych - modulacja amplitudy

Podstawy Transmisji Danych - modulacja amplitudy
Modulacja amplitudy Modulacja amplitudy (AM ang. Amplitude Modulation), to jedna z trzech podstawowych rodzajów modulacji. Polega na zakodowaniu sygnału informacyjnego (szerekopasmowego o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego (inaczej nazywanej falą nośną). Uzyskany w wyniku sygnał zmodulowany jest sygnałem wąskopasmowym, który się nadaje np. do transmisji drogą radiową. Rysunek pokazuje wygląd sygnału zmodulo...

plik doc

Podstawy Transmisji Danych - pytania na egzamin

Podstawy Transmisji Danych (PTD) - pytania na egzamin dla USM 2006/2007
SUM  SKISR  PTD Spis zagadnień ułatwiających przygotowanie do egzaminu 2006/2007       Elementy systemu transmisji danych (wyjaśnić rolę poszczególnych bloków)       Charakterystyka pasma podstawowego       Widmo okresowego przebiegu prostokątnego:       Częstotliwości prążków widma             kształt obwiedni wid...

plik doc

Kodowanie i szyfrowanie danych - testy

Kodowanie i szyfrowanie danych - Dwa testy z odpowiedziami.
1. Jak się nazywa usługa ochrony danych zapewniająca ze dane zawarte w systemie lub przesyłane przez siec nie będą zmienione lub przekłamane: a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność d) kontrola dostępu 2. Jak się nazywa usługa zapewniająca możliwość sprawdzenia czy użytkownicy komunikujący się ze sobą są rzeczywiście tymi za których się podają.. a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność, d) kontrola d...

plik doc

Architektura komputerów - ściąga

Architektura komputerów - ściąga na wykład.
FR – rejestr wskaźników CY – przeniesienie (ustawia na 1 jeżeli nastąpiło przeniesienie z najbardziej znaczącej pozycji S – znak P – parzystość OV – przepełnienie ALU – jednostka arytmetyczno logiczna AC – przeniesienie pomocnicze Z – zero (1 gdy wynik 0) A – akumulator (długość równa długości słowa) PC – licznik rozkazów – adresowanie pamięci prog. Zawiera adres następnego rozkazu do wykonania IR - rejestr instrukcji – przechowuje bieżą...

plik doc

Architektura komputerów - test 2

Architektura komputerów - test na studiach zaocznych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury SIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Architektura komputerów - test 1

Architektura komputerów - test na studiach dziennych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury MIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład - 2

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Zbigniew Fryźlewicz
INFORMACJE PODSTAWOWE A) KRÓTKA HISTORIA C 1972 – autor Denis Ritchie /Bell Telephone Lob/ 1983 – wersja ANSI Standard C „następcy”: C++, Java2, język D B) ZALETY:       wszechstronny i elastyczny       rozpowszechniony       przenośny (= portatywny)       modularny WADY:       niezbyt czytelna składnia...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

plik doc

Historia regionalna (Dolny Śląsk)

Materiały przygotowujące do egzaminu z \'historii regionalnej\' na PWSZ Legnica - Dolny Śląsk
2.Śląsk w okresie wojen husyckich Słabość rządów w Czechach, króla Wacława IV, syna cesarza Karola IV spowodowała pewne osłabienie władzy centralnej, a także wzrost niepokojów społecznych, panoszenie się możnych, grabieże miast i wsi. Dochodził do tego konflikt z bratem Zygmuntem. Doprowadziło to do powstania ruchu husyckiego, na którego czele stanął profesor Uniwersytetu w Pradze Jan Hus. Po sp...

plik doc

Wprowadzenie do inżynierii komputerowej - WPR - ściąga

Ściąga na zaliczenie wykładu z WPR (Wprowadzenie do inżynierii komputerowej).
Algorytm- jest to przepis na rozwiązanie określonego problemu, podany jako zbiór kolejnych poleceń. Wykonawcą algorytmu może być: człowiek, komputer Program- jest to algorytm zapisany w jakimś języku programowania Schemat blokowy – jest to algorytm zapisany przy pomocy języka symboli graficznych i matematycznych Przykłady poleceń: 1)czytaj x, 2) A:=13 ,3) Pisz y -> pisze liczbe pamietaną pod symbolem y Przykła...

plik doc

Turbo Pascal - zadania z 1 laboratorium

Zadania z pierwszego laboratorium z Języków i metod programowania (Turbo Pascal). - [PWSZ Legnica]
1 grupa 1.Scharakteryzować poznane języki programowania. Języki programowania Mikroprocesor wykonując program interpretuje rozkazy zapisane w tzw. kodzie maszynowym, będącym ciągiem bitów zero-jedynkowych. Ze względu na małą czytelność tak zapisanego programu stworzono szereg języków i systemów programowania. Język definiuje reguły (zasady) zgodnie z którymi powinien być zapisany program,...