Notatki ivaSWSZ

plik doc

pedagogika rodziny


Sieroctwo społeczne Sieroctwo – stan w którym dziecko pozbawione jest rodziców – sieroctwo naturalne (na skutek śmierci ) lub sieroctwo społeczne (na skutek rozpadu lub patologii w rodzinie). Podział sieroctwa ze względu na zakres zjawiska:       sieroctwo pełne: naturalne i społeczne,       półsieroctwo: naturalne i społeczne. Podział z uwagi na stopień i charakter pozbawienia naturalnej rodziny :       naturalne,     &nbs...

plik doc

dziecińtwo we współczesnej rodzinie


Pytanie 4. Dzieciństwo we współczesnej rodzinie Notatki z książki: „Dobro dziecka w rodzinie” Pod redakcją Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej- Jarmoc Współczesna rodzina stwarza dzieciom nowe, nieznane do niedawna możliwości rozwoju, edukacji, ale także wiele rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza o skumulowanych czynnikach patogennych. Rodzina normalnie funkcjonująca realizuje swoje podstawowe funkcje i w ten sposób zaspokaja i rozwija zarówno potrzeby podstawowe członków rodziny jak...

plik doc

RESOCJALIZACJA

resocjalizacja
RESOCJALIZACJA OSÓB DOROSŁYCH Resocjalizacja człowieka dorosłego polega na korekcie struktury osobowościowej już względnie gotowej i względnie trwałej. Osoby dorosłe są zwykle bardziej racjonalne i charakteryzują się większą niż młodzież kontrolą intelektualną swoich zachowań stąd łatwiej przystosowują się do wymagań. Resocjalizacja w więzieniu nazywa się resocjalizacją penitencjarną. Chodzi w niej nie tylko o przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowani...