Notatki janbuk2

plik doc

Przemoc - sprawa wstydliwa dla szkół

Przemoc - sprawa wstydliwa dla szkół
Przemoc - sprawa wstydliwa dla szkół Agresja jest coraz częstszym problemem występującym w szkołach. Mimo wielu, coraz to nowych pomysłów pedagogów, oraz osób z nimi współpracujących, problem ten zamiast maleć, narasta. Co jest tego powodem? Czy zainstalowanie kamer na korytarzach pomoże wyeliminować agresję ze szkół? Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole? Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia, kradzieże i wymuszen...

plik doc

Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej.

Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej.Aby przedstawić jak ważnym elementem badawczym w pracy pedagoga jest ankieta, zacznę może od wyjaśnienia, czym jest sama metoda badawcza. Metody badawcze są warunkiem wszelkiego postępu, wiedzy i działalności ludzkiej. Wszystkie rozwijające się w historii nauki korzystały z metod badawczych w sposób świadomy i celowy. Te zaś, które odwoływały się jedynie do osobistych odczuć naukowych badaczy, czy tez do ich intuicji, nie wniosły nic...

plik doc

Najważniejsze informacje o punkach

Najważniejsze informacje o punkach
Punk Punk rock Pochodzenie rock and roll, rockabilly, garage rock, frat rock, rock psychodeliczny, pub rock, glam rock Czas i miejsce powstania połowa 1970, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia Instrumenty gitara, gitara basowa, perkusja, okazyjnie używane inne instrumenty Największa popularność na górze list przebojów pod koniec 1970; międzynarodowy komercyjny sukces pop punku i ska punku – połowa 1990-2000, '90 sukces grunge'u...

plik doc

Do metod pracy w świetlicy szkolnej należą:

metody pracy w świetlicy szkolnej
Do metod pracy w świetlicy szkolnej należą:       metoda pracy grupowej - praca w zespołach angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazanie się       metoda pracy indywidualnej - podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać mu wychowawca; przykładem takich zajęć może czytanie książki i czasopism, kolekcjonowanie czy też wykonywanie jakiś elementów dekoracyjnych &nbs...

plik doc

Rozw??j moralny cz?????????????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚


Rozwój moralny człowieka Czym jest rozwój moralny? Muszyński przez pojęcie rozwoju moralnego rozumie stopniowe, systematyczne „...wrastanie jednostki w tę dziedzinę społecznej rzeczywistości, którą nazywamy moralnością.” Jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i ogólny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeństwa. Według Heliodora Muszyńskiego o porządku...

plik doc

Czym jest rozwój moralny?

Czym jest rozwój moralny
Czym jest rozwój moralny? Muszyński przez pojęcie rozwoju moralnego rozumie się stopniowe, systematyczne „...wrastanie jednostki w tę dziedzinę społecznej rzeczywistości, którą nazywamy moralnością.” Jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i ogólny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeństwa. Według Heliodora Muszyńskiego w rozwoju i...

plik doc

Proces wychowania i jego dynamika.

Proces wychowania i jego dynamika.
Sylwia Cybulska Proces wychowania i jego dynamika. Czym jest proces wychowania i jakie ma znaczenie w naszym życiu? To pytanie zadaje sobie każdy pedagog, każdy też ma inną koncepcję na ten temat. Wychowanie człowieka powinno się rozumieć jako przygotowanie i wprowadzenie go do samowychowania. Wychowanie do samowychowania polega na współpracy, która jest bardzo ważna, zarówno dla wychowanka jak i dla wychowawcy. Wychowankowie otrzymują pomoc, wsparcie,...

plik doc

pedagogika twórczości

pedagogika twórczości- najważniejsze informacje
PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI-zajmuje się problematyką kształtowania zdolności twórczych w kontekście oddziaływań środowiskowych i wychowawczych. Ma 3 podstawowe funkcje: - opisowa - wyjaśniająca - pragmatyczna   OPISOWA- opis zjawisk z zakresu edukacyjnych uwarunkowań rozwoju kreatywności. - Pedagodzy twórczości analizują i opisują przejawy aktywności twórczej dzieci. - opisują działalność nauczycieli, którzy pobudzają określone zdolności -...

plik doc

Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej

Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej
Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej (FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE ROK 1998) 1. Placówki opieki częściowej: a) formy pracy RESORT EDUKACJI NARODOWEJ l        Różne formy pomocy materialnej dla dziecka w rodzinie l        Poradnictwo opiekuńczo- wychowawcze dla rodziców i opiekunów l        Funkcje opiekuńczo wychowawcze szkoły: elementarne, kompensacyjne, integracyjne, przedszkol...

plik doc

Schemat ćwiczenia treningowego: cwiaczenia treningowe

Schemat ćwiczenia treningowego + ćwiczenia treningowe
Schemat ćwiczenia treningowego: 1. Polecenie otwarte- prowokowanie do podjęcia decyzji, postawienie uczestnika w sytuacji wyboru. 2. Wykonanie polecenia przez uczestników. 3. Konfrontacja- zestawienie prac na forum, grupy poznają inne rozwiązania. 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje nad całą sytuacją. 5. Spróbuj inaczej- podobne ćwiczenie, poszukiwanie nowych rozwiązań przez uczestników. TRENING - to proces w ciągu wszystkich ćwiczeń...

plik doc

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?
Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem? Napięcie i ogólne podrażnienie sprawia, że ludzi dochodzi do agresywnego odreagowania, pociągającego za sobą kolejne werbalne i fizyczne ataki. Aby takim sytuacjom zapobiegać, należy uczyć panowania nad złością i kontrolowania własnych zachowań i reakcji w stosunku do innych osób. Dzieci i młodzież przejawiające społeczną agresję są tylko na pozór niezależne, silne i pewne siebie. Zwy...

plik doc

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.
Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania. Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Jaki wpływ na proces wychowania maja postawy społeczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie wyjaśnię najpierw sam termin postaw społecznych. Postawy społeczne- psychol. zachowania, które mają przynie...

plik doc

Pedagogika należy do nauk społecznych,

Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Jaki wpływ na proces wychowania maja postawy społeczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie wyjaśnię najpierw sam termin postaw społecznych.
Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesó...

plik doc

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej ? Ż

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej ? Żyj bez agresji?
Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej „ Żyj bez agresji” Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji. Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami. Thomas Alva Edison Miejsce: Gimnazjum Publiczne w Kamieńcu Ząbkowickim Prowadząca: Paulina Bukowska Adresaci: Warsztat adresowany jest do grupy gimnazjalist...

plik doc

Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji?

Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji? Problamatyka
Paulina Bukowska Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: „ Żyj bez agresji” Warsztat „Żyj bez agresji” jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Może on być realizowany w ramach  profilaktyki społecznej, jako sposób nauczenia młodzieży postaw i zachowań prospołecznych. Warsztat poświęcony jest problematyce agresji wśród młodzieży. Podczas zajęć przedstawione zostaną rodzaje zach...

plik doc

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji?
Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: „ Żyj bez agresji” Warsztat „Żyj bez agresji” jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Może on być realizowany w ramach  profilaktyki społecznej, jako sposób nauczenia młodzieży postaw i zachowań prospołecznych. Warsztat poświęcony jest problematyce agresji wśród młodzieży. Podczas za...

plik doc

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych p

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.
Paulina Bukowska AHE: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Podstawy pracy socjoterapeutycznej- mgr Maria Cmikiewicz Temat: Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. Paulina Bukowska Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. Członkowie rodziny - podobnie jak alkoho...

plik doc

struktura procesu wychowania

struktura procesu wychowania
Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Temat ten postaram się przedstawić w wizji więcej niż jednego pedagoga, porównując również ujecie pedagogiczne i psychologiczne. Zanim przejdę do omawiania procesu wychowania, przypomnę może, czym jest samo wychowanie. Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Według Psychologii wychowawczej- Wychowanie rozumiane jest jako: jednoki...

plik doc

struktura procesu wychowania

struktura procesu wychowania
Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Temat ten postaram się przedstawić w wizji więcej niż jednego pedagoga, porównując również ujecie pedagogiczne i psychologiczne. Zanim przejdę do omawiania procesu wychowania, przypomnę może, czym jest samo wychowanie. Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Według Psychologii wychowawczej- Wychowanie rozumiane jest jako: jednoki...