zbuczek WSZECHNICA POLSKA TWP - WARSZAWA PKiN
PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA DLA RYNKU PRACY / 2007

Notatki zbuczek

plik doc

Prawo cywilne wykład nr 2

prawo cywilne wykład nr 2
PRAWO CYWILNE Wykład nr 2 19.04.2009 r. Pytania: Co to jest prawo zwyczajowe? Co to jest osoba fizyczna? Zdolność do czynności prawnych (brak świadomości lub swobody, błąd, brak zdolności) Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej, uznanie za zmarłego. Wady oświadczenia woli. Prokura Oświadczenie woli Co musi mieć oświadczenie woli? musi być zrozumiałe dla wszystkich swoboda (nie jest zawierane pod przymusem) poważne (ułożone na serio)...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 1

metodologia wykład nr 1
Metodologia badań pedagogicznych Wykład nr 1 28.02.2009 r. Wprowadzenie Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empirycznych. Metoda Badawcza ? typowe, powtarzalne, sprawdzalne, zweryfikowane sposoby zbierania , przetwarzania, analizowania danych empirycznych zmierzających do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w badaniu pytań. Przedmiot badań ? zespół zja...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 2

metodologia wykład nr 2
Metodologia badań pedagogicznych Wykład nr 2 14.03.2009 r. Podstawowe narzędzia badawcze ? Kwestionariusz Kwestionariusz ? narzędzie badawcze do przeprowadzania ankiet. Wstęp ? informacja ( kto badanie przeprowadza) , w jakim celu ( co stanie się z wynikami badań ? trzeba wiedzieć kto ma dostęp do wyników), poinformować , że badanie jest poufne i anonimowe. Pytania najistotniejsze z punktu widzenia problemu badawczego ( nie zaczynamy od metryki !!...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 3

metodologia wykład nr 3
Metodologia badań Wykład nr 3 28.03.2009 r. ANKIETY I WYWIADY ? Rodzaje ankiet: ? audytoryjna zalety: łatwy dostęp do dużej próby niskie koszty wady: duże ryzyko wystąpienia tzw. Efektu sponsora, czyli obecności osoby, od której ankietowani są co jakiś sposób zależni. trudność w zapewnieniu ankietowanych zupełnej anonimowości ? pocztowa wady: wysokie koszty niski odsetek zwrotów brak kontroli badacza zalety: wysoki wskaźnik wia...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 4

metody badawcze cd.
METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Wykład nr 4 19.04.2009 r. Pytania zamknięte zwiększają stopień standaryzacji, otwarte wręcz przeciwnie. -rodzaje pytań Zalety pytań otwartych: respondent ma możliwość wypowiedzenia się w pełny sposób Wady: ciężko zakwalifikować do naszego pytania szablony możliwe pominięcie przez respondenta Kolejne metody badawcze ? Case study ? metoda indywidualnego przypadku. Polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbad...

plik pdf

Pedagogika społeczna wykład nr 1

Prezentacja wysyłana przez panią profesor po zajęciach
Część teoretyczna KOMUNIKACJA W PRACY PEDAGOGA SPOŁECZNEGO BOLĄCZKI MÓWCÓW:        Niewłaściwe tempo mówienia - 8% Brak kontaktu wzrokowego - 7% Używanie uciążliwego ...yyyyy - 13% Stosowanie zbyt specjalistycznego słownictwa - 22% Powtarzanie słów - 43% Brak charyzmy mówcy - 68% Lekceważenie słuchacza - 53% KROK PIERWSZY  Musisz poradzić sobie z kołem strachu NADAWCA Kod  Komunikat  Szumy  Kanał  Kontekst  O...

plik doc

Metodologia badań ćwiczenia nr 1

notatki z pierwszych ćwiczeń z metodologii
Metodologia badań ćwiczenia nr 1 1.03.2009 r. Zaliczenie: Praca (badanie ? projekt ankiety) ? na przedostatnie zajęcia Teoria ? temat, problemy badawcze, hipotezy zmiennych Dołączona ankieta (kwestionariusz) Bibliografia: ?Zasady badań społecznych? Pilcha ?Wprowadzenie do zajęć pedagogicznych? Łobodzki ? 8 rozdział Ankieta (survey) ? rodzaj wywiadu - wysoki stopień standaryzacji - zakres i głębokość problematyki ? nie...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1

scenariusz zajęć, podręczniki
Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1. 1.03.2009r. Materiały: Tadeusz Pilcha, Irena Lepalczyk ? Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie.? Stanisław Kawula ?Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualność, perspektywy?. Ewa Murynowicz ? Hetka ?Pedagogika społeczna? Tom I i II, 2005 Andrzej Radziewicz ? Winnicki ?Pedagogika społeczna? GWP źródło: Słownik ? ?Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej?. 1999...

Ulubieni użytkownicy