Notatki anulka1615

plik doc

Udział w usprawnianiu pacjenta

Pomoc pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta
Udział w usprawnianiu pacjenta Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta wynika z funkcji rehabilitacyjnej i zadań realizowanych w ramach tej funkcji. ?Funkcja rehabilitacyjna to realizowanie zadań związanych z pomaganiem pacjentowi w uzyskaniu niezależności i kształtowaniem u niego umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej, która może powstać w...