Notatki katarinka23

plik docx

Zespół Downa

Charakterystyka zespołu Downa, przedstawienie cech klinicznych typowych dla tej choroby.

Na podstawie wielu badań zestawiono zespół cech klinicznych, charakterystycznych dla zespołu Downa: Części ciała: Cechy kliniczne

  • głowa- okrągła, mała, zdeformowana, spłaszczona w części potylicznej, skrócona w wymiarze przednio-tylnym
  • twarz - okrągła i płaska
  • nos...