pchelka1986 Studium kosmetyczne w Warszawie
kosmetologia / 2007

Notatki pchelka1986

plik doc

higiena układu trawiennego

ogólnie o układzie i higienie układu trawiennego
HIGIENA UKŁADU TRAWIENNEGO Układ pokarmowy- jest to zespół narządów służących do przyjmowania pokarmów, rozkładania większych substancji pokarmowych na mniejsze, a następnie wchłanianie ich do krwi. Do układu pokarmowego człowieka zaliczamy przewód pokarmowy wraz z jego gruczołami. Przewód pokarmowy rozpoczyna się otworem ustnym, a kończy otworem odbytowym. Kolejne odcinki przewodu pokarmowego to: ja...

plik doc

Higiena w zakładzie kosmetycznym

przestrzeganie zasad jakie obowiązują w zakładzie kosmetycznym oraz higiena zakładu
Monika Parzych Kosmetyka HIGIENA W ZAKŁADZIE KOSMETYCZNYM Czystość i higiena to najważniejsze kryteria jakie musi spełniać każdy salon kosmetyczny. Konieczne jest zachowanie higieny do prawidłowej pracy w salonie. Co to właściwie jest higiena? Higiena- (z greckiego hygienos- zdrowy) jest inderdyscyplinową nauką o zdrowiu oraz niedopuszczanie do wystąpienia cho...

plik doc

Techniki wykorzystywane w reklamie

Praca jest napisana moimi słowami i tak jak ja to rozumiem...mówi o tym jakie chwyty wykorzystuje się w reklamach aby przyciągnąć do siebie klienta...nie jest tego dużo niestety
Monika Parzych Kosmetyka TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W REKLAMIE Czym właściwie jest reklama?? Reklama (z łac. reclamo, recla) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonyc...