Notatki charzykowy24

plik docx

pedag porównawcza

pedag porównawcza- wykłady

19.01.2013

WYKŁAD 3.

EDUKACJA DOMOWA

-  Głównie istnieje w Wielkiej Brytanii; - Badania ukazały, że dzieci uczące się w domach mają lepsze wyniki; - Nie ma zależności między kwalifikacjami nauczyciela a osiągnięciami ucznia; - Dzieci uczące się w domach ( na poziomie szkoły podstawowej) nie mają problemów by odnaleźć...