Notatki elaszczepan

plik ppt

Nadciśnienie

Praca na zaliczenie z Pielęgniarstwa I rok mgr
Zgodnie z definicją WHO i stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienie Tętniczego- nadciśnienie rozpoznaje się u osób, u których w kilku niezależnych pomiarach stwierdzono wartości ciśnienie skurczowego 140mmHg lub wyższe oraz wartości ciśnienia rozkurczowego równe 90 mmHg lub wyższe. Nadciśnienia nie należy jednak rozpatrywać jedynie jako podwyższenie parametrów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,ale także istotne są procesy metaboliczn...