mis Politechnika Śląska w Gliwicach
Chemiczny 2006

Notatki mis

plik odt

dziecko jako praktykant- wstępLew Wygotski, wybitny rosyjski psycholog, mimo krótkiego życia dokonał przełomu w psychologii rozwojowej. Jego teoria do dziś inspiruje psychologów na całym świecie, choć przez ponad dwadzieścia lat jego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji.
Dziś
prace Wygotskiego są jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla współczesnej psychologii rozwojowej.
Głębia i zak...