paulina625
Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki paulina625

plik doc

Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych

Przyczyny niedrożności dróg oddechowych, metody ich udrażniania, Intubacja
Praca samokształceniowa z przedmiotu : Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. Temat pracy: Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych. Kieruek: pielęgniarstwo Studia stacjonarne I° Rok: III 2010/2011 Udrożnienie dróg oddechowych jest jednym z podstawowych elementów resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można tej czynności dokonać w sposób bezprzyrządowy, poprzez odgięcie głowy do tyłu czy w...