Naataliik Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2006

Notatki Naataliik

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą. Wybrane tylko główne problemy. Pacjent dopiero co z rozpoznaną cukrzycą, niewyrównaną.
PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Wyrównanie zaburzeń Kontrola glikemi       zbadanie glikemi na czczo       kontrola masy ciała i BMI       pobranie krwi na hemoglobinę glikowaną       pobranie krwi na cholesterol całkowity       wprowadzenie profilu glikemi       przestrzeganie czasu podania...

Ulubieni użytkownicy