Notatki ekominowska

plik doc

Podmiotowość w edukacji.

Podmiotowość a przedmiotowość, wychowanie podmiotowe i podmiotowość w edukacji.
Elżbieta Kominowska Pedadogika, grupa 4 Nr indeksu 6102 Rok I, semestr II Teoretyczne podstawy wychowania doc. dr Klaudia Błaszczyk Zadanie 2. Podmiotowość w edukacji. Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna jest ideą głoszoną od dawna; bardziej lansowaną niż realizowaną. Można powiedzieć, że to pojęcie stało się bardziej ?modnym? wyrażeniem. ?Zagadnienie podmiotowości zajmuj...

plik doc

Charakterystyka postaw rodzicielskich.

Typy postaw rodzicielskich i ich znaczenie dla rozwoju dziecka.
Charakterystyka postaw rodzicielskich i ich znaczenie dla rozwoju dziecka. Od wczesnego dzieciństwa maluchy obserwują swoich rodziców, często starając się ich naśladować. Nawet w zabawach próbują odgrywać role mamy i taty. Mówimy więc o identyfikacji ? początkowo z matką, później utożsamiają się z osobnikami własnej płci ? chłopcy biorą za wzór ojca. Tak więc rodzice stają się pierwszymi modelami, wzoram...

plik doc

Życie po piciu - recenzja

Artykuł o tym jak pomóc alkoholikowi w trwaniu w abstynencji.
Czasopismo ? Wspólne tematy? Nr 10 / 2003 Dla pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego Tytuł artykułu: ? ŻYCIE PO PICIU? Udzielanie fachowego wsparcia niepijącemu alkoholikowi. autor artykułu: Agnieszka Smokowska- Reichmann Artykuł ?ŻYCIE PO PICIU? Agnieszki Smokowskiej- Reichmann zawarty w powyższym czasopiśmie jest poświęcony zagadnieniom...

plik doc

Prostytucja, narkomania, samobójstwa

Opis prostytucji, narkomani i samobójstw jako patologi społecznej.
Patologie społeczne PROSTYTUCJA Prostytucję definiuje się w różnorodny sposób. Na podstawie obszernego przeglądu literatury Mc Caghy z stwierdza, że prostytucję określają trzy następujące przesłanki: Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne i zmierza do zaspokojenia jego popędu ( bez względu na formę choćby zboczoną, tego zachowania); Element tran...

plik doc

przemoc

przyczyny i rodzaje przemocy
Przemoc Na początek przytoczę to zjawisko według słownika socjologicznego: ?jeden z głównych, obok groźnych, środków przymusu, polega na użyciu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakieś osoby czy członków grupy do określonego zachowania czy tez uniemożliwienia podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności już rozpoczętej; także bezprawne narzucanie władzy? . W inny sposób zjawisko przem...