darianna89 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pedagogika / Doradctwo Personalne Pomocnictwo Zawodowe / 2007

Notatki darianna89

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania

Zagadnienie na teoretyczne podstawy wychowania
Zagadnienia do egzaminu z Teoretycznych podstaw wychowania: OPISZ FAZY ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH NAUK O WYCHOWANIU. ORTODOKSJA IDEOLOGICZNA (ścisłe trzymanie się reguł, zasad) ? w 1947 r. w Polskiej pedagogice nastąpił kryzys w wyniku przyjęcia przez biuro polityczne KC PZPR ofensywy ideologicznej i stosowania przemocy i represji; ortodoksja obejmuje lata 50-60-70-te, pedagogika w tym okresie stała się upaństwowiona, upartyjniona a sprzyjał...

plik doc

Metody badań pedagogicznych

Zagadnienia na egzamin z metod badań pedagogicznych
Obserwacja Definicja obserwacji Obserwacja potoczna ? polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk, czy zdarzeń bez podporządkowania ich ściśle określonym celom poznawczym. 3. Klasyfikacja obserwacji wg różnych kryteriów: - kontakt obserwatora z obserwowanym a) obserwacja bezpośrednia ? dotyczy zachowań osób obserwowanych w bezpośrednim z nim kontakcie, b) obserwacja pośrednia ? odnosi się nie wprost do obserwowanych zachowań, lecz do...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

plik doc

Jan Szczepański

Książka Jana Szczepańskiego elementarne pojęcia socjologii
Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydaniu poprawione tylko błędy rzeczowe, jakie zakradły się do poprzedniego wydania, oraz usunięte niektóre potknięcia stylistyczne. Poza tym...

plik doc

Socjologia

Materiały na socjologie edukacji zagadnienia, pytania i odpowiedzi.
Socjologia Edukacji ? pytania podkreślone są nieopracowane !!! Co łączy, a co różni socjologię wychowania a pedagogikę Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, śr...