Notatki asia89ty

plik doc

Filozofia- egzamin


FILOZOFIA PYTANIE 1. Rozwój i powstanie filozofii. Filozofia jako nauka. FILOZOFIA = umiłowanie mądrości (z grec.) FILEO + SOPHIA miłość, kochanie, lubię, miłuje + mądrość Przedmiot filozofii FILOZOFIA to nauka o tym co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, czyli we wcześniejszych okresach: NORMY MORALNE, BÓG I DUSZA, PRZYRODA. Przedmiotem filozofii był na początku ŚWIAT RZECZYWISTY, później zawężony do myśli ludzkich o świecie. Filozofia na początku nie była uznawana...

plik doc

KLASA SPOŁECZNA-wyjaśnienie pojęcia


klasy społeczne - wielkie zbiorowości społeczne charakteryzujące się zróżnicowanym dostępem do bogactwa, władzy i wiedzy. Zróżnicowanie to ma charakter trwały (samoodtwarzający się). W innych ujęciach klasy społeczne to zbiorowości różniące się interesami. Ks. Władysław Piwowarski klasę społeczną określa jako \"społeczny podmiot, którego członkowie odznaczają się strukturalnie podobnym miejscem w procesie gospodarowania i podobnym społecznym położeniem oraz wspólnymi interesami i w pewnych...

plik doc

KLASA SPOŁECZNA-wyjaśnienie pojęcia


klasy społeczne - wielkie zbiorowości społeczne charakteryzujące się zróżnicowanym dostępem do bogactwa, władzy i wiedzy. Zróżnicowanie to ma charakter trwały (samoodtwarzający się). W innych ujęciach klasy społeczne to zbiorowości różniące się interesami. Ks. Władysław Piwowarski klasę społeczną określa jako \"społeczny podmiot, którego członkowie odznaczają się strukturalnie podobnym miejscem w procesie gospodarowania i podobnym społecznym położeniem oraz wspólnymi interesami i w pewnych...

plik doc

GRUPA SPOŁECZNA


grupa społeczna - pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną, zewnętrznie postrzegalną wspólnotą pewnego typu (np. wspólnota krwi, wspólnota terytorium, wspólnota ideologii czy też wspólnota celu), strukturą i organizacją wewnętrzną, podobieństwem uczestników pod względem istotnej cechy (cech) związanej z udziałem w grupie oraz świadomością przynależności do grupy i jednocześnie świadomością odrębności od innych grup (świadomością \"my\"). Grupa społeczna stanowi system społeczny o...

plik doc

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN


Współczesne tendencje przemian rodziny. Podejmując problematykę przemian zachodzących w rodzinie współczesnej, należy mieć na uwadze to, iż jest ona z natury swej bytem dynamicznym, nigdy dokończonym i zamkniętym. Według F. Znanieckiego jest on ?światem w rozwoju?, w którym nie ma rzeczy niezmiennych, chociaż są w niej różne elementy bardziej trwałe mniej podatne na zmiany, występujące zawsze, gwarantujące jej tożsamość i jej kontynuację w każdym społeczeństwie i na każdym poziomie jego r...

plik doc

O naturze socjologicznego rozumienia


O naturze socjologicznego rozumienia Termin socjologia został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte?a i pochodzi od łacińskiego słowa societas, czyli społeczeństwo oraz greckiego logos ? nauka. Analiza treści zainteresowań socjologii pozwala jednoznacznie stwierdzić, że jej cecha charakterystyczna nie polega na zajmowaniu się jakimś wyodrębnionym aspektem życia społecznego, jak to występuje np. w przypadku ekonomii (gospodarka) czy nauk politycznych...