dorota1.87
Wydział Humanistyczny / Praca Socjalna / 2007

Notatki dorota1.87

plik docx

Ankieta

Praca dot. badań metodologicznych - Ankiety

ANKIETA

                                                                                       

         Metoda

plik doc

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina jako grupa społeczna
RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA Rodzina rozumiana jako grupa społeczna to zbiorowość krewnych mieszkających zarówno we wspólnym gospodarstwie domowym, jak i poza nim. Kategoria grupy stwarza jakościowo nowe możliwości interpretowania rodziny i analizowania jej działalności. Opcja grupy w aspekcie psychologicznym zakłada, iż interesują nas takie kwestie jak: interakcje łączące osoby w grupie, wspólne cele i normy, rozwinięta struktura g...