Notatki Martaśka

plik doc

odmiany współczesnej polszczyzny

praca zaliczeniowa na odmiany współczesnej polszczyzny
ODMIANY WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY Język ogólny (ogólnonarodowy) to taka odmiana języka, którą posługują się wszyscy członkowie danego narodu. Upowszechniany jest przez szkołę, administrację i środki masowego przekazu. Współczesna polszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Możemy wyróżnić np. odmiany terytorialne, języki środowiskowe. Chciałabym pokrótce omówić dialekty oraz slang młodzieżowy, gwarę więzienną, język prawniczy a tak...