Notatki studentix_byd_reso

plik doc

Etnografia nauka czy wiedza

Z przedmiotu \"Wiedza i nauka\" kierunke resocjalizacja
ETNOGRAFIA NAUKA CZY WIEDZA? Na początek warto się zapoznać się czym jest etnografia? Znaleźć możemy kilka definicji tego słowa , od najbardziej prostych po bardzo złożone. Chciałbym parę takich przykładowych definicji przytoczyć. Najprostsza definicja nawiązuje bezpośrednio do greckiej etymologii terminu etnografia ( ethnos - lud, plemię, naród, rasa / i oznacza naukę o grupach etnicznych czyli etnosach.) , inne definicje już...

plik doc

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pra

Prawa pracowanika Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pracy. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ? dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przew...

plik doc

Metody wychowania

Klasyfikacja metod wychowania
KLASYFIKACJA METOD WYCHOWANIA Metoda zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze. Jest to sposób za pomocą którego można dokonywać określonych pożądanych z punktu widzenia celów wychowania, zmian w sytuacjach wychowawczych. - metody wpływu osobistego, - metody wpływu sytuacyjnego, - metody organizowania środowiska społecznego wychowanków. I. GRUPA TO METODY WPŁYWU OSOBISTEGO: 1. WYSUWANIE SUGESTII Poprzez osobisty wpływ - wychowawca może wd...