frymcia
Zdrowia Publicznego / Zdrowie Publiczne / 2007

Notatki frymcia

plik odt

wybrane problemy okresu noworodkowego

problemy u noworodka
NOWORODEK Z NISKĄ MASĄ CIAŁA Dziecko z wagą urodzeniową < 2.500 g ( wg WHO ) określa się mianem noworodka z niską masą ciała ( LBW ). Urodzeniowa masa ciała jest czynnikiem decydującym o szansach przeżycia i prawidłowego rozwoju. W celu oceny klinicznej noworodków z LBW konieczne jest ustalenie wieku ciążowego. Przyjęto uważać 40 tygodni od daty ostatniej miesiączki za prawidłową długość trwania ciąży. Poród przedwczesny – to ten, który odbył się przed ukończ...

plik odt

padaczka u dzieci

padaczka u dzieci
STAN PADACZKOWY i padaczka Najczęstsza etiologia stanu padaczkowego w różnych grupach wiekowych Noworodek       Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna       Zakażenia       Wrodzone wady metaboliczne ( np. nieketotyczna hiperglicynemia )       Udar lub krwawienia dokomorowe       Wady wrodzone       Drgawki pirydoksynozależne Dziecko       Z...