endru NKRRiWF w Białymstoku
1950

Res 2

Notatki endru

plik doc

Psychologia kliniczna

fgrtg
Psychologia kliniczna. Psychologia kliniczna specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami zachowania. Zajmuje się również opisem i wyjaśnianiem zdrowych oraz zaburzonych reakcji, jej zadaniem jest diagnoza oraz profesjonalna pomoc. Funkcjonowanie fizjologiczne, poznawcze i emocjonalne jednostki można uznać za zaburzone, jeśli człowiek nie może realizować swoich potrzeb, celów indywidualnego i społecznego rozwoju oraz gdy nie wypełnia obowiązk...

plik doc

teoretyczne podst wychowania

teoretyczne podst wychowania - pytania i odp moze komus sie przyda to :P
Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego: 1. Pojęcie wychowania i jego cechy. Pojęcie wychowania- proces polegający na przygotowaniu dziecka do dorosłego życia; dot. przekazywania wzorów kulturowych i intelektualnych rozwoju osobowości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowy, wpajanie norm i zasad *Gurycka- dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych, wywołując zmiany w osobowości człow...

plik doc

Metody pracy socjalnej

Metody pracy socjalnej Metody pracy socjalnej - praca zaliczeniowa (konspekt) oraz Praca na zaliczenie ? mgr E. Marchel-Kosiorek
Metody pracy socjalnej Reso. Rok II INFORMACJE NA TEMAT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W NYSIE 1.INFORMACJE TELE ADRESOWE; ADRES ; 48-300 NYSA ul. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 31 WOJ.OPOLSKIE 2. ORGAN PROWADZĄCY ; STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE 48-300 Nysa ul. Mon...

plik doc

Łobocki Mieczysław - ABC wychowania

Łobocki Mieczysław - ABC wychowania
ABC WYCHOWANIA Mieczysław Łobocki Redakcja TERESA DUNIN Spis treści Projekt okładki i stron tytułowych ZOFIA KOPEL-SZULC Skład ?BEZ ERRATY" JOANNA DYSZCZYK WYDANIE WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 1999 ISBN 83-227-1364-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Pl. Marii Curie-Skłodowskiej S, 20-031 Lublin Tel. (0-81) 537-53-02, 537-53-04, faks 537-53-02 Internet: http://press.umcs.lublin.pl Ws...

plik doc

konspekty rok 2

konspekty rok 2 czyli zbiór rożnych prac.
Praca na zaliczenie ? mgr. E.Marchel-Kosiorek bialystok Arkusz Zachowania się ucznia B. Markowskiej Arkusz jest wystandaryzowaną i znormalizowaną skalą ocen o strukturze czynnikowej, przeznaczoną do badania dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Składa się on z czterech części : 1. Charakterystyka ucznia obejmująca rejestr 50 łatwych do zaobserwowania i oceny cech ( np. 32. Dobre samopoczucie: uśmiechnięty, pogodny, wszystko go cieszy ), kt...

plik doc

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych na 5.0
bialystok Res. rok 2 Konspekt zajęć logopedycznych TEMAT: Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż. CEL GŁÓWNY: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w wyrazach - na materiale obrazkowym. CELE SZCZEGÓŁOWE: -usprawnianie narządów artykulacyjnych -zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi -ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej -utrwalanie prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w sylabach -utrwa...

plik doc

Konspekt zajęć wychowawczych

Konspekt zajęć wychowawczych n 5.0
Andrzej Kulesza Res. Grupa 2, rok II Tema : Konspekt zajęć wychowawczych KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Temat: Układanie zdań i ciągów wyrazów. Rozwiązywanie zagadek. Dla uczniów klas 3-6 Czas zajęć 2 x 45min. Cele:przypomnienie i utrwalenie alfabetu, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności czytania, utrwalenie pojęć ?spółgłoska, samogłoska?, utrwalenie pisowni wyrazów z ?ó? niewymien...

plik doc

Podstawy psychologii klinicznej prof. dr hab. A. Korwin Szymanowska

Sciaga
Wymień działy psychologii ze wzgl. Na wiek życia i kryterium praktyczne.Kryterium wiekowe:psychologia kliniczna dzieckapsychologia kliniczna dorastania i adolescencjipsychologia kliniczna człowieka dorosłegopsychologia kliniczna wieku starczego.Kryterium praktyczna:Petopsychologia - (psychologia sonetyczna(?), sonetopsychologia(?), psychologia medyczna, psychologia lekarska, psychosonetyka)Defektologia - (zagadnienia zdarzeń psychicznych u osób z trwałymi lub przejściowymi dysfunkcja...