sonko_21 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Administracja / Administracja Publiczna / 2007

Notatki sonko_21

plik doc

teoria polityki

opracowanie pytan
Polityka w ujęciu ogólnym: po prostu polityka ? ta polityka determinuje często politykę w ujęciu szczegółowym. ? istota: odrębności, rozbieżności i sprzeczności interesów społecznych zagrażające równowadze i spoistości społecznej oraz wywołujące walkę o władzę w państwie, ? polityka jako działanie teoretyczne (wypracowywanie rozwiązań) i praktyczne (podejmowanie i wykonywanie decyzji), mające na celu utrzymanie równowagi i spoistości społecznej oraz ochronę prze...

plik doc

systemy polityczne

systemy
System bizantyjski- brak rozdziału kościoła od państwa - państwa prawosławne, protestanckie (Niemcy, Rosja, państwa skandynawskie) Rosja- niszczy podstawy społeczne systemu, Piłsudzki: ?Niemcy to zagrożenie dla polskiej wolności, Rosja to zagrożenie dla polskiej duszy?, Rosja- patriarchat, car- ?ojczulek? System, cywilizacja łacińska- państwa katolickie w Europie SYSTEM POLITYCZNY TURCJI - oddziałuje na pas Azji środkowej (Uzbekistan, Azerbejdżan) - pierwsze p...

plik doc

serce

serce
PEDAGOGIKA SERCA Maria Łopatkowa Część pierwsza. Kocham, więc jestem. Trwałym fundamentem i połączeniem dla wartości, która nadaje uniwersalny sens życiu, jest miłość. Z niej wywodzą się szlachetne idee, cele, kierunki działania. Teoria odkrywająca ? ma na celu niwelowanie złych cech nie akceptowanych społecznie. ?Jeśli wolny wybór jest rzeczywiście wolny i jeśli wybierający nie jest ani zbyt chory, ani zbyt przestraszony, by dokonać wyboru, to częściej dokonuje mądrego...