Notatki KardamonIPieprz

plik docx

Nowe wychowanie

poglądy na nowe wychowanie, m.in. john dewey, elen key.

Temat: Narodziny nowego wychowania.

Nowe wychowanie to nurt, który rozwijał się w oświacie i wychowaniu na przełomie XIX i XX w. Rozwijał się on przede wszystkim  w krajach europejskich lecz miał również swoich zwolenników w  Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjścia dla ideologów nowego wych...

plik docx

szkoły różnowiercze

wykład z HW, szkoły kalwińskie, luterańskie, ariański, braci czeskich

Szkoły różnowiercze

Po rozłamie w kościele katolickim, który nastąpił w 1517r. za sprawą Lutra, który w kościele w wittenberdze (?) przedstawił swoje tezy nastąpił wzrost zainteresowania szkolnictwem wśród nowopowstałych wyznań. Zarówno Luteranie jak i Kalwini, Arianie oraz Bracia Czescy doszli bowiem do wniosku, że szkolnictwo będzie doskonały...