Notatki emka8823

plik pdf

Ginekologia onkologiczna

ginekologia onkologiczna
ginekologia onkologiczna 10.03.2004 11:14 Page 279 Ginekologia onkologiczna Redakcja: Jan Kornafel Zespó∏ autorski: Jan Kornafel, Mariusz Bidziƒski, Krzysztof Gawrychowski, Izabella Rzepka-Górska, Krzysztof Urbaƒski, Jan Zieliƒski Opracowanie oparte na przeglàdzie wspó∏czesnego piÊmiennictwa z nast´powà krytycznà ocenà danych dokonanà przez interdyscyplinarny zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Kornafela powsta∏y w wyniku decyzji Rady Nauk...

plik pdf

Endometrioza

endometrioza
Endometrioza artykuł Justyny Hofman-Wiśniewskiej Klinika ffx" 2 (luty) 2000 W imieniu portalu www.endoendo.pl dziękujemy Pani Justynie Hofman Wiśniewskiej za zgodę na publikację artykułu w naszym serwisie. Endometrioza to inaczej zewnętrzna gruczolistośd macicy. Polega na powstawaniu małych, owalnych, torbielkowatych guzełków z komórek błony śluzowej wyściełającej macicę (endometrium). Charakterystyczną cechą tych guzków są niewielkie odbarwione blizny. Zmiany te tworzą się...