Notatki myaa

plik doc

SOCJOLOGIA (dsw)


SOCJOLOGIA I. 8.10.2008 Orientacje socjologiczne a aspekty społeczne Aspekty społeczeństwapopulacjawspólnotaPozycje i rolerelacjedziałanieregułyZdarzenia Orientacje socjologicznedemograficznaxgrupowaxsystemowaxaktywistycznaxstrukturalnaxkulturowaxpolowax Rola- dynamiczny aspekt statusu Działanie- opis zachowania wraz z intencjami Zdarzenia- można je opisać w małych i wielkich polach (Np. polu edukacji) Zmiana polowa- w całym polu, np. ZUS dla całego społeczeństwa...