MoniaPr
pedagogika / 2007

Notatki MoniaPr

plik doc

zadania pedagoga

zadania pedagoga-poradnia pedagogiczno-psychologiczna
ZAPOZNANIE Z ZADANIAMI PEDAGOGA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W RZESZOWIE Do zadań pedagoga należy w szczególności:       Prowadzenie badań pedagogicznych zgłaszających sie do poradni dzieci, dokonywanie diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów;       Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz...

plik doc

harmonogram przebiegu praktyk

harmonogram przebiegu praktyki w przedszkolu
Lp. Temat zajęć Data zajęć Rodzaj zajęć Liczba godzin Podpis nauczyciela 1 Piękny jest nasz kraj 13.03.2012 H 5 2 Układanie kompozycji z figur geometrycznych. Różnicowanie i nazywanie: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. 16.03.2012 H 5 3 Opracowanie wyników z diagnozy 19.03.2012 - 1 4 Zapoznanie z dokumentacją pracy terapeutycznej 21.03.2012 - 2 5 P 3 6 P 3 7 P 3 8 P 3 9 P 3 10 P 3 11 P 3 12 P 3 1...