Katarinka1989
Nauk o zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki Katarinka1989

plik odt

Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi

Wytyczne dla pielęgniarek pracujących na OIOM-ie
Temat samokształcenia: Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej Udział personelu pielęgniarskiego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, niezależnie od rodzaju placówki ochrony zdrowia, jest nie do przecenienia. Spośród całego personelu medycznego to właśnie personel pielęgniarski reprezentowany najczęściej przez pielęgniarki lub rzadziej przez pielęgniarzy spędza z chorym najwięcej czasu, częs...

plik odt

Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia"

Przydatne kiedy mamy przeprowadzić zajęcia z grupą dzieci na jakiś temat
1KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z PROMOCJI ZDROWIA.       Temat: BLS- podstawowe czynności podtrzymujące życie       Grupa wiekowa: uczniowie III klasy gimnazjum (wiek 15-16 lat),       Nazwa szkoły:….............................................................................................................,       Miejscowość: ….........................

Ulubieni użytkownicy