ola6785
Pedagogiki i Psychologii / Pedagogika / 2007

Notatki ola6785

plik doc

ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!

Wszystko w formie ściągi :)
1.Cechy algorytmu:a.) poprawny b.) szczegółowy c.) jednoznaczny d.) uniwersalny2. Fazy problemówa.) dostrzeżenie problemu b.) analiza sytuacji c.) wytwarzanie pomysłów d.) weryfikacja pomysłów3.Procesy poznawcze, procesy emocjonalneProcesy poznawcze ? umożliwiają podmiotowi orientację w tym, jaki jest świat niezależnie od podmiotu. Rezultatem poznawczego przetwarzania informacji są obrazy, pojęcia, sądy. Plany i inne konstrukcje umysłowe.Procesy emocjonalne ? wra...

plik doc

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMESTR!
Pedagogika jako nauka Kryteria naukowości pedagogiki 1. Kto to jest pedagog? 2. Czy do wychowania potrzebna jest teoria? 3. Po co studiować pedagogikę, jeżeli podstawową zasadą w wychowaniu jest zasada ?złotego środka?? Każda nauka musi posiadać: 1. przedmiot 2. metodologię 3. terminologię Przedmiotem danej dziedziny jest to, czym ona się zajmuje, nad czym pracuje, jakiego rodzaju rzeczywistość ma zamiar udoskonalić, co jest tematem jej r...