nefra7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Ochrony Zdrowia / Pielęgniarstwo / 2006

Notatki nefra7

plik doc

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie.
Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Średni czas życia człowiek uległ wydłużeniu, w krajach rozwiniętych żyje coraz więcej ludzi starszych i dlatego choroba Alzheimera staje się coraz większym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Jest jedną z najistotniejszych chorób ludzi w podeszłym wieku. Zapada na nią od 5 do 10% osób w wieku powyżej 65 lat. Powyżej 80 roku życia dotkniętych tą chorobą jes...

plik doc

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej.
Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej. We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe. Nie wszystkie teorie są powszechnie znane, jednak wiele z nich sł...

plik doc

Sen i zaburzenia snu.

Sen i zaburzenia snu, bezsenność.
Sen i zaburzenia snu. Sen jest tak samo ważny jak potrzeba zaspokojenia pragnienia czy głodu. Jest niezbędny dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Sen nie jest stanem bezczynności, lecz zjawiskiem czynnym w którym pewne struktury pnia mózgu aktywnie działają. Sen ułatwia przetrwanie, jest także wyrazem dostosowania się organizmu do wewnętrznych potrzeb. Podczas snu regenerują się narządy wewnętrzne, z tkanek usuwane są toksyny i zbędne produkty przemian...

plik doc

Wychowanie

Wszystkie możliwe elementy środowiska wychowawczego i ich wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny na jednostkę.
Wstęp Wybrałam ten temat ze względu na jego uniwersalność jak i również powszechność. Pojęcie wychowania jest ponadczasowe. Już od najdawniejszych lat zastanawiano się nad tym co i w jaki sposób wpływa na wychowanie jednostki do życia w społeczeństwie, dlaczego jedne dzieci wyrastają na prawych obywateli a inne na groźnych przestępców oraz jaki wpływ na wychowanie mają poszczegól...

plik doc

Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi

Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi
Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi. Samobadanie piersi jest podstawowym, niezwykle ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi, czyli wykrywania choroby wtedy, kiedy jej stan zaawansowania stwarza duże szanse wyleczenia. Ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy każdej kobiety. Aby dbać o siebie, kobieta nie musi koniecznie co miesiąc chodzić do ginekologa, wielokrotnie poddawać się badaniom. Może sama...