Kasiek8 Politechnika Opolska
Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Fizjoterapia / 2007

Notatki Kasiek8

plik doc

Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne....

Ćwiczenia redresyjne
CWICZENIA REDRESYJNE Efektywnosc tej metody zale_y od dwóch czynników : -rodzaju zablokowania ruchomosci stawowej i jej przyczyny -odpornosci pacjenta na ból Przyczyne i lokalizacje tkankowa omawianej dysfunkcji trzeba znac by niepotrzebnie nie nara_ac cwiczonych osób na ból. Cel cwiczen: -uzyskanie pełnej, biernej ruchomosci w cwiczonym stawie -poprawa ruchomosci w mo_liwym do wycwiczenia zakresie albo jako przygotowanie stawu do rekonstrukcyjnego zabiegu chir...