Trebor
Politologia / 1950

Notatki Trebor

plik doc

Administracja Publiczna

Referat dotyczący administracji publicznej
Robert Gwardecki MSP I gr. II Administracja Publiczna ? Model francuski Współczesna Administracja publiczna stanowi kontynuację zasad i podstawowych rozwiązań z doby monarchii absolutnej. Monarchia absolutna we Francji trwała wyjątkowo długo ? od XV w. do Wielkiej Rewolucji ? i przeszła przez wiele stadiów. Ostateczny charakter nadał jej instytucjom Ludwik XIV. Jego obydwaj następcy nie wprowadzili już bowiem żadnych poważniejszych zmian....

plik doc

Porównanie systemów politycznych Włoch, Czech i Słowacji

Porównanie systemów politycznych Republiki Włoch, Republiki Czech i Republiki Słowacji
Robert Gwardecki MSP II gr.II Porównanie systemów politycznych Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej Celem mojej pracy jest zanalizowanie i porównanie systemów politycznych trzech państwa członkowskich Unii Europejskiej jakimi są Włochy, Czechy i Słowacja. Bardzo trudno jest porównać pod względem ustrojowym trzy różne państwa. Zadanie to wymaga dużej, spec...

plik doc

Komitet Regionów

Opracowanie zagadnienia Komitetu Regionów
KOMITET REGIONÓW Komitet regionów jest to organ pomocniczy, nieposiadający prawa veta i zaskarżania decyzji, wywalczony przez same regiony. Komitet nie może kierować skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast, co często uważa się za jedną z niewielu zalet Traktatu Konstytucyjnego jest zaproponowane w nim rozszerzenie uprawnień Komitetu oraz podwyższenie jego rangi. Koncepcja "Europy regionów" jak...