anka18031 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych / Pedagogika / 2007

Notatki anka18031

plik doc

John Locke

ambien gtvyt discount viagra fdmm acomplia 09317
Na podstawie książki Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM John Locke (1632-1704) Był lekarzem, filozofem, empirykiem, sensualistą. Problematyką pedagogiczną zajął się on w rezultacie objęcia opieki lekarskiej i wychowawczej nad synem swego przyjaciela...

plik doc

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński
Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie...