wojtek15111990 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Ratownictwo Medyczne / 2007

Student ratownictwa medycznego

Notatki wojtek15111990

plik pdf

Farmakoterapia

Notatka zawiera leki stosowane w ratownictwie medycznym a także drogi podawania leków
FARMAKOTERAPIA W STANACH NAGŁYCH WG WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY DS. RESUSCYTACJI 2005 1 W stanach nagłych – ostrych stanach zagroŜenia Ŝycia – najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie podstawowych czynności Ŝyciowych wg zasady ABC oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia poprzez natychmiastowe leczenie objawowe i przyczynowe powstałych zaburzeń. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzi...