migell Uniwersytet Medyczny w Łodzi
wojskowo-lekarski / lekarski / 2007

Notatki migell

plik doc

badania laboratoryjne

dzieki uprzejmości i pomocy Daniela :)
Potas 4,0 – 5,5 [ mmol/l ] (jonogram) Sód 135 – 145 [ mmol/l ] (jonogram) to jest w milimolach na decylitr Hemoglobina kobiety 12 – 14 men 13 – 15 g/dl Hematokryt 38 – 45 TAM GDZIE HCT !!!!! Glukoza 65 – 105 [ mg/dl ] Kreatynina 0,60 – 1,35 [ mg/dl ] Magnez 0,66 – 1.05 [ mmol/l ] INR 0,88 – 1,30 jest w układzie krzepnięcia APTT 26,0 – 40,0 sek jest w układzie krzepnięcia WBC 4,00 – 10,0 [ tys/ul ] leukocyty NEU 1,50 – 7,00 [ty...

plik doc

Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego

Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego
Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego Dychawica oskrzelowa Astma to przewlekła zapalna choroba dróg oddechowych u podatnych osób.: Objawom zapalenia zwykle towarzyszy rozlane, choć o zmiennym nasileniu upośledzenie drożności dróg oddechowych i nasilenie reaktywności oskrzeli na różne bodźce. Obturacja jest często odwracalna pod wpływem leczenia lub samoistnie. Objawy podmiotowe- jednak żaden nie jest swoisty dla tej choroby:...

plik doc

stany zagrożenia życia u dzieci

stany zagrożenia życia u dzieci
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzało...

plik doc

Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych

Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych PEDIATRIA
UKŁAD KRĄŻENIA Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych Stany naglące pochodzenia sercowego u dzieci mogą występować w następstwie trzech głównych przyczyn:       wrodzonych wad serca       pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia       zaburzeń przewodzenia i rytmu serca       NOWORODKI najczęstszą przyczyną za...

plik doc

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA
Przełom nadciśnieniowy Wartości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci zależą od wieku, płci i wzrostu. U większości dzieci i młodzieży, w tym u wszystkich przed ukończeniem 10 r.ż. nadciśnienie ma charakter wtórny. Najczęstszą przyczynę stanowią choroby nerek (67-86%), które są również odpowiedzialne za większość przypadków przemijającego nadciśnienia tętniczego. Tab. Fizjologiczne wartości parametrów życiowych u dzieci (niepłaczących) Wiek (lata) Często...

plik doc

drgawkowy stan padaczkowy

drgawkowy stan padaczkowy
Drgawkowy stan padaczkowy Stan padaczkowy-jeden z najczęstszych zagrażających życiu stanów nagłych u dzieci. Oznacza ciągły napad padaczkowy trwający ponad 30 minut lub wystąpienie co najmniej 2 napadów padaczkowych pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Jeżeli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno stan padaczkowy może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych lub zgonu. Zasadniczym celem leczenia jest ustabilizowanie stanu chorego i jak najszy...

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik doc

badanie neurologiczne

badanie neurologiczne
      BADANIE NEUROLOGICZNE       R. M       azur „Neurologia – myślenie kliniczne”       W. Jakimowicz – „Neurologia kliniczna”       G. Fuller – „Badanie neurologiczne – to proste” WYWIAD :       w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków  głowna skarga chorego :   &nbs...

plik doc

leki stosowane w resuscytacji

leki stosowane w resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005
LEKI STOSOWANE W RESUSCYTACJI Wg wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji 2005 Najważniejszym lekiem jest tlen       jak najszybciej       najlepiej 100 % (maximum tlenu w reanimacji...)       pożądana saturacja > 95 % ADRENALINA Wskazania :       zatrzymanie krążenia (wszystkie mechanizmy - VF, asystole, PEA ) &nb...

Ulubieni użytkownicy