madzialenaaa Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 2007

Notatki madzialenaaa

plik doc

genetyka notatki z wykładów


Wykład III 3.11.09 Naprawa dna 3 biliony zasad Ilość mutagenów Błąd na 1 do 10 nowo podstwominych 1szy to proces naprawy dna Mający miejsce we wszystkich komórkach organizmów wyższych W reperowaniu uszkodzeń zaangażowanych jest kilkadziesiąt enzymów Wspólnie rozpoznają one zasadę , wycinają ja poprzez nacinanie nici dna i zmieniają ją na właściwą.. przez komplementarna nić i ponownie łączą ją z dna Ustalono że mechanizmy te naprawią 99,9 uszkodzeń dna – tych Błędów Z pośród e...

plik doc

ETYKA zaliczenie końcowe


ETYKA 1)ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA-powstanie, zasady pracy z chorym: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Vincentego a`Paub 1642r zostają złożone pierwsze śluby zakonne Sióstr. Podstawowym zadaniem sióstr była opieka nad potrzebującymi chorymi. 1652r siostry miłosierdzia przyjechały do Polski i trzy osiadły w Warszawie(Nightingale Florencja) 2)REFORMY FLORENCJI NIGHTINGALE-reformy pielęgniarstwa, pierwsza szkoła dla pielęgniarek FLORENCJA NIGHTINGALE- 1820-1910 Najważn...

plik doc

psychologia zal końcowe


1. Czym zajmuje się psychologia? Analizuje i bada zachowanie człowieka po to, by je coraz lepiej rozumieć, aby promować zdrowie psychiczne oraz by - w razie potrzeby - modyfikować zachowania niedojrzałe czy zaburzone. Zaczyna od obserwacji zachowania człowieka. Następnie stara się odkryć i wyjaśnić fizyczne i psychospołeczne uwarunkowania tegoż zachowania. Zachowanie człowieka jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, gdyż jest rezultatem działania wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznyc...

plik doc

Mikrobiologia ściąga (zal końcowe)

rok 2009/2010 pielęgniarstwo UM w LBN
1DROBNOUSTROJE ?BAKTERIE (drobnoustroje prokariotyczne) np. Pseudomonasaeruginosa, Streptococcuspyogenes, Escherichacoli ?WIRUSY (formy bezkomórkowe) np. HBV, CMV, HIV ?GRZYBY (drobnoustroje eukariotyczne) np. Aspergillus niger, Candida albicans, Cryptococcusneoformans2DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA -IDENTYFIKACJA CZYNNIKA ETIOLOGICZNEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZAKAŻENIE -OKREŚLENIE JEGO PROFILU WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI -NADZÓR MIKROBIOL...