dawid1044 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Fizyczne / 2005

Notatki dawid1044

plik doc

Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS

Dość szczegółowy opis oceny fizykalnej poszkodowanego. BTLS, GSC, AVPU, SAMPLE.
Kolor skóry-sina - niedotlenienie , wychłodzenie -szara - wstrząs, wstrząs mózgu -czerwona - poparzenie, przegrzanie, zab. krążenia, wstrząs -blada - wstrząs mózgu, niedotlenienie, zatrucia pokarmowe -żółta - zatrucia pokarmowe Zachowanie- normalne - apatia - agresywne - brak kontaktu i drgawki - brak oznak kontaktu Ułożenie- naturalne - nienaturalne Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS...

plik doc

Raport z badań socjologicznych.

TEMAT: Dbałość o zdrowie ratowników medycznych w świetle badań własnych. Grupa badawcza nie jest reprezentatywna, ale raport może posłużyć jako przykład.
Teoretyczne podstawy problematyki badań W każdym badaniu naukowym konieczne jest przyjęcie określonej strategii postępowania badawczego, czyli sposobu działania umożliwiającego osiągnięcie obiektywnego celu. Przyjęta strategia wpływa na sposób ujęcia problemu badawczego oraz na przebieg postępowania i rozumowania stanowiącego p...

plik doc

Ekg w zawale mięśnia sercowego

Krótko, ale treściwie, na temat interpretacji wykresów ekg przy zawale mięśnia sercowego.
1 zatokowy prawidłowy 2 asystolia 3 blok I 4 blok II typ Mobitz I periodyka Weckenbacha 5 blok II typ Mobitz II periodyka Mobitza 6 blok III 7 bradykardia zatokowa 8 tachykardia zatokowa 9 częstoskurcz komorowy szybki 10 częstoskurcz komorowy wolny 11 częstoskurcz pęczkowy 12 ekstrasystolie mnogie (pary) 13 ekstra...

plik doc

wykresy ekg.doc


1 zatokowy prawidłowy 2 asystolia 3 blok I 4 blok II typ Mobitz I periodyka Weckenbacha 5 blok II typ Mobitz II periodyka Mobitza 6 blok III 7 bradykardia zatokowa 8 tachykardia zatokowa 9 częstoskurcz komorowy szybki 10 częstoskurcz komorowy wolny 11 częstoskurcz pęczkowy 12 ekstrasystolie mnogie (pary) 13 ekstrasystolie pojedyńcze komorowe 14 ekstrasystolie pojedyncze z różnych ognisk...