Agulcia7
Nauk o zdrowiu 2007

Notatki Agulcia7

plik doc

zmiany w narzadach w czasie ciazy

zmiany w narzadach w czasie ciazy
Zmiany ciążowe w narządach płciowych -macica: Ciężar macicy zwiększa się 20-krotnie i pod koniec ciąży osiąga 1 kg. Pojemność macicy zwiększa się do kilku, a nawet kilkunastu litrów (w ciąży wielopłodowej). We wczesnej ciąży kształt macicy na kształt gruszkowaty, w 3-m m-cu - zaś spłaszczonej kuli. W ostatnim okresie ciąży formuje się strefa przejściowa między trzonem a szyjką macicy - dolny odcinek, którego szerokość w terminie porodu wynosi 6-9 cm....

plik docx

profillaktyka i leczenie odlezyn

Odlezyny profilaktyka

Profilaktyka i leczenie odleżyn

Odleżyny występują u pacjentów wielu oddziałów szpitalnych i leczniczych, dotykają osób w każdym wieku, przysparzają dodatkowych cierpień i są przyczyną zwiększonych kosztów leczenia. Większości odleżyn można by uniknąć, ale wymaga to specjalnej troski, uwagi i edukacji personelu sprawującego opiekę nad chorym.

...