amia104 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA / PIELĘGNIARSTWO / 2007

Notatki amia104

plik doc

Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci

\"zdrowy styl odżywiania\" u dzieci
Projekt konspektu edukacyjno-zdrowotnego ,,Zdrowy styl odżywiania? Opracowały: Uczestnicy programu: Dzieci w wieku 7-9 lat. Cel ogólny programu: - przekazanie podstawowych informacji na temat zdrowego odżywiania się. Cele szczegółowe: - wzbudzenie zainteresowania zdrowym odżywianiem, - przedstawienie zalet prawidłowego odżywiania, - udzielenie informacji na temat błędów w żywieniu człowieka, - nauka podejmowania właściwych decyzji zwi...

plik doc

Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera

Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera
L.p. POTRZEBY, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKIPIELĘGNACYJNEJ 1. Chory staje się mniej samodzielny w zakresie samoobsługi i coraz bardziej bezkrytyczny w stosunku do tego, co robi dążenie do utrzymania jak najdłużej samodzielności w zakresie samoobsługi obserwacja stanu pacjenta, dostosowanie czynności opiekuńczo pielęgnacyjnych do jego możliwości; jeżeli porusza się samodz...

plik doc

Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci

Proces pielęgnowania w chorobach układu krążenia u dzieci
Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z wybranymi chorobami układu krążenia. Katarzyna Iwaneczko Kierunek: Pielęgniarstwo Rok: II Grupa: 4 Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze (NT). Częstość występowania u dzieci jest znacznie mniejsza niż u ludzi dorosłych i szacuje się ją na 1-5%. Do rozpoznania NT upow...