malenstwo1122
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu / resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym / 2007

Notatki malenstwo1122

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania,- cele wychowania

cele wychowania wg Muszynskiego i Guryckiej wlasnymi slowami
Według definicji A. Guryckiej i H. Muszyńskiego, celem jest zakładanie zmiany osobowości. czyli wyrobienie odpowiednich nawyków, postaw życiowych czy cech charakteru. Wyróżniają oni następujące rodzaje celów: - kreatywne - optymalizujące - minimalizujące - korekcyjne Cele kreatywne polegają na kształtowaniu w dziecku nowych zainteresowań, przekonań np. hobby, zainteresowania sportem, motoryzacją, muz...

plik odt

WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Teorie i metody socjologiczne. Człowiek istotą społeczną. Perspektywa socjobiologiczna Kultura Interakcje społeczne Socjalizacja i wychowanie Kontrola społeczna Grupa Rodzina Struktura społeczna Zróżnicowanie i nierówności społeczne Globaliza

WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Anna Mielczarek-Żejmo
LITERATURA
„CZŁOWIEK W TEATRZE ŻYCIA CODZIENNEGO” Erwing Goffman /konieczne do zaliczenia/
„WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII” B. Szacka...