Notatki DZIDZIA1

plik rtf

Podstawy pielęgniarstwa

zbiór zagadnień z podstaw pielęgniarstwa
1.Co to są prawa pacjenta i na podstawie jakich dokumentów powstały? Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W polskim systemie prawnym, prawa pacjenta są rozproszone w wielu aktach prawnych, często wynikają z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i z tego powodu są przez pacjentów nie zawsze znan...

plik doc

zagadnienia prawne

prawo, zagadnienia
ZAGADNIENIA PRAWNE KONSTYTUCJA ?uchwalona 2.IV. 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona referendum z 25.V. 1997 r. dziennik ustaw ogłoszony 17.X. 1997 r. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów w tym 243 artykułów. MAŁA KONSTYTUCJA ? uchwalona 1. VIII. 1992 r. przez parlament. PREAMBUŁA-zwraca się uwagę na dzieje wiążące się z odzyskaniem suwerenności Polski w 1989 roku. Mówi o tradycj...

plik doc

Radiologia

Zagadnienia z radiologii
RADIOLOGIA FIZYKA PROMIENIOWANIA- Lampa rtg w szklanej bańce wypełnionej próżnią znajdują się anoda i katoda. Przez szkło wydobywają się promienie, które przenikają w ciało i dają zaciemnienie na zdjęciu. Katoda zbudowana jest z włókien wolframowych odrywają się cząsteczki elementarne i lecą w kierunku anody. Ognisko mieści się na anodzie. RTG PODZIAŁ...