hebame86
Medyczny / położnictwo / 2005

Notatki hebame86

plik odt

Pielęgniarstwo połoznicze

Pytania z pielęgniarstwa położniczego, test
      Pacjentka A. B. ma 19 lat i współżyje od 2 lat. Do kiedy powinna wykonać cytologię?       Do 20 roku życia – X (bo cyt. wykonuje się max 3 lata po rozp. współżycia)       Do 21 roku życia       Do 25 roku życia       W tym roku       Zaznacz zdanie NIEPRAWDZIWE:       Cytologię najlepiej wykonać co najmniej 2 dni po ostatnim...

plik doc

Styl życia kobiety ciężarnej

Styl życia kobiety ciężarnej, zachowania w czasie ciąży
Styl życia kobiety ciężarnej Literatura: Bień A. ?Opieka nad kobietą ciężarną? Biblioteka położnej, Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2009 Łepecka - Klusek C. ?Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii? wydawnictwo Czelej Lublin 2003 Bręborowicz G. ?Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek? wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2005 Borkowski W. ?Opieka pielęgniarska nad noworodkiem? Medycyna Pra...

plik odt

Opieka przedkoncepcyjna

Konspekt z opieki przedkoncepcyjnej
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Miejscowość: Data:             Godzina: Grupa studencka: Osoba prowadząca: Przedmiot: Pielęgniarstwo Położnicze Temat: Opieka przedkoncepcyjna Typ lekcji: podający Rodzaj lekcji: Lekcja poświęcona opanowaniu wiedzy z zakresu opieki przedkoncepcyjnej. Cele kształcenia: Cel główny: Opanowanie wiedzy z zakresu opieki przedkoncepcyjnej. Cele szczegółowe: Sfera...

plik doc

Ultrasonografia w położnictwie

wykłady z USG
USG Metody badań obrazowych w medycynie Zdjęcia rentgenowskie Radiografia cyfrowa Scyntygrafia izotopowa Tomografia komputerowa Emisyjna tomografia pozytonowa Rezonans magnetyczny Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT Ultrasonografia Ultrasonografia dopllerowska Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez substancję ulega rozproszeniu oraz przede wszystkim pochłanianiu czyli absorpcji. Promienie rentgenowskie kieru...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

plik odt

Psychoterapia wykłady

wykłady z psychoterapii

PSYCHOTERAPIA
Literatura:
Aleksandrowicz
J.W. (1994) – Psychoterapia medyczna. Warszawa, PZWL
Grzesiuk L. (red.) (1998) – Psychoterapia. Warszawa, PWN
Grzesiuk L. (red.) (2006) – Psychoterapia t I, II i III. Warszawa, PWN
Kratochvil S. (2003) – Podstawy psychoterapii. Poznań, Zysk i S-ka
Corey G. (2005) – Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań, Zyski i S-ka
Bernard H.S., Mac Kenzie K....